Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Sepisování exekutorských zápisů

Na žádost osvědčujeme skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorský zápis je veřejná listina sepisovaná exekutorem. Exekutorský zápis je uschován u soudního exekutora a lze si kdykoliv vyžádat jeho opis.