Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Provádění dobrovolných dražeb

Na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (např. insolvenční správce) provádíme dražbu movité či nemovité věci na návrh (dobrovolné dražby). Přitom exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu.