Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Doručování písemností a provádění jiných úkonů soudu

Z pověření soudu může exekutor doručovat soudní písemnosti nebo provádět jednotlivé úkony v řízení o výkon rozhodnutí. Účastník takového řízení tedy může soudu navrhnout, aby exekutora takovými úkony pověřil.