Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Exekutorské úschovy

V souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímáme do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení.