Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Milostivé léto 2021

Soudní exekutor tímto poučuje povinné, že za účelem uplatnění tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění, musí žádost povinného o vyčíslení dluhu splňovat zákonem stanovené náležitosti dle ust. § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a povinný musí ve své žádosti výslovně uvést, že chce využít institutu Milostivého léta a dále musí povinný uvést, že provádí úhradu za tímto účelem.  Soudní exekutor upozorňuje, že musí být splněny všechny formální náležitosti žádosti o využití institutu Milostivého léta.
 
Soudní exekutor nebude přiznávat účinky dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění, žádostem (nespecifikovaným platbám), které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti.

Vzor žádosti o vyčíslení za účelem uplatnění tzv. Milostivého léta

Zákon č. 286/2021 Sb., v účinném znění